Image Alt

VILA 14 (S2)

VILA 14

Siperfaqe : 236.99m2

Siperfaqe te perbashketa :30.81m2

Siperfaqe totale :267.8m2

Siperfaqe verande :37.31m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture