Image Alt

RRETH NESH

Fz Construction

RRETH NESH

FZ Construction

Shoqeria “F.Z.Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:

1) Godina banimi dhe sherbimesh

2) Kompleks Vilash

3) Infrastrukture

Bashkepunim

Bashkepunim I ngushte me klientet me qellim realizimin e cdo kerkese te tyre

Staf te kualifikuar

Me nje staf te kualifikuar e te gatshem per t’ju pergjigjur kerkesave tuaja.

Standarte bashkekohore

Aplikimi I teknologjive bashkekohore dhe materialeve te cilesise se larte

Partneritet

Bashkepunimi me partnere te konsoliduar