Image Alt

VILA 13 (S3)

VILA 13

Siperfaqe :245.62m2

Siperfaqe te perbashketa :31.93m2

Siperfaqe totale :277.55m2

Siperfaqe verande :39.1m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture