Image Alt

VILA 8

VILA 8

Siperfaqe Objekt: 474.33m2

Siperfaqe te Perbashketa: 61.66m2

Siperfaqe Totale Objekt :535.99m2

Siperfaqe Totale  Verande: 144.58 m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture