Image Alt

VILA 5

VILA 5

Siperfaqe Objekt: 528.66 m2

Siperfaqe te Perbashketa 68.73 m2

Siperfaqe Totale Objekt 597.39m2

Sipqerfaqe Totale Verande 206.28m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture