Image Alt

APARTAMENT 14

APARTAMENTI 14, (3+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 174.84 m2

Siperfaqe e përbashket: 25.35 m2

Siperfaqe totale: 200.19 m2

Siperfaqe verande: 51.16m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture