Image Alt

APARTAMENT 11

APARTAMENTI 11, (3+1) 

Siperfaqe: 101.45m²
Siperfaqe e perbashket 14.71m²
Siperfaqe totale: 116.16m

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture