Image Alt

APARTAMENT 1

APARTAMENTI 1, (2+1) 

Siperfaqe : 10.6.02m²

Siperfaqe e perbashket 15.37m²

Siperfaqe totale: 121.39m²

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture