Image Alt

APARTAMENT 9

APARTAMENTI 9, (2+1) 

Siperfaqe: 86.69m²
Siperfaqe e perbashket 12.57m²

Siperfaqe totale: 99.26m²

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture