Image Alt

APARTAMENT 8

APARTAMENTI 8, (3+1)

Siperfaqe: 139.69m²
Siperfaqe e perbashket 20.26m²

Siperfaqe totale: 159.95m²

Siperfaqe Oborri: 69.6m²

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture