Image Alt

APARTAMENT 7

APARTAMENTI 7, (3+1)

Siperfaqe: 112.60m²
Siperfaqe e perbashket 16.33m²

Siperfaqe totale: 128.93m²

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture