Image Alt

APARTAMENTI 4

APARTAMENTI 4, (2+1)

Siperfaqa e përgjithshme: 103.38m2

Siperfaqe e përbashket: 14.99m2

Siperfaqe totale: 118.37m2

Siperfaqe oborri :68m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture