Image Alt

APARTAMENTI 2

APARTAMENTI 2, (3+1)

Siperfaqa e përgjithshme: 119.07m2

Siperfaqe e përbashket: 17.27m2

Siperfaqe totale: 136.34m2

Siperfaqe oborri:225m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture