Image Alt

APARTAMENTI 8

APARTAMENTI 8, (3+1)

Siperfaqa e përgjithshme: 148.78m2

Siperfaqe e përbashket: 21.57m2

Siperfaqe totale: 170.35m2

Siperfaqaqe oborri : 79m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture