Image Alt

APARTAMENTI 3

APARTAMENTI 3, (3+1) kuota -3.40

Siperfaqa e përgjithshme: 99.39m2

Siperfaqe e përbashket: 14.41m2

Siperfaqe totale: 113.80m2

Siperfaqe oborri :58m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture