Image Alt

APARTAMENTI 6

APARTAMENTI 6, (3+1) kuota +0.00

Siperfaqa e përgjithshme: 123.08m2

Siperfaqe e përbashket: 17.85m2

Siperfaqe totale: 140.93m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture