Image Alt

APARTAMENTI 1

APARTAMENTI 1, (2+1)

Siperfaqe  e pergjithshme : 104.62m²

Siperfaqe e perbashket 15.17m²

Siperfaqe totale: 119.79m²

Siperfaqe oborri: 117.2m²

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture