Image Alt

APARTAMENT 4

APARTAMENTI 4, (3+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 101.82 m2

Siperfaqe e përbashket: 14.76 m2

Siperfaqe totale: 116.58 m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture