Image Alt

APARTAMENTI 2

APARTAMENTI 2, (4+1) duplex

Siperfaqa e përgjithshme: 204.74m2

Siperfaqe e përbashket: 29.69m2

Siperfaqe totale: 234.43m2

Siperfaqe kopesht: 365m²

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture