Image Alt

APARTAMENTI 1

APARTAMENTI 1, (3+1)

Siperfaqa e përgjithshme: 145.90m2

Siperfaqe e përbashket: 21.89m2

Siperfaqe totale: 167.79 m2

Siperfaqe kopshti: 147m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture