Image Alt

APARTAMENTI 7

APARTAMENTI 11, (2+1) kuota +11.46

Siperfaqa e përgjithshme: 79.74m2

Siperfaqe e përbashket: 14.44m2

Siperfaqe totale: 94.18m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture