Image Alt

VILA 18

VILA 18

Siperfaqe objekt:508.65m2

Siperfaqe te perbashketa :66.12m2

Siperfaqe totale objekt:574.77m2

Siperfaqe totale verande:154.39m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture