Image Alt

APARTAMENT 13

APARTAMENTI 13, (3+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 134.79 m2

Siperfaqe e përbashket: 19.54m2

Siperfaqe totale: 154.33 m2

Siperfaqe verande: 51.16 m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture