Image Alt

APARTAMENT 3

APARTAMENTI 3, (3+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 117.32m2

Siperfaqe e përbashket: 17.01m2

Siperfaqe totale: 134.33 m2

Siperfaqe oborri :103m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture