Image Alt

APARTAMENT 5

APARTAMENTI 5, (4+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 130.51m2

Siperfaqe e përbashket: 18.92m2

Siperfaqe totale: 149.43 m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture