Image Alt

APARTAMENT 4

APARTAMENTI 4, (2+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 108.69m2

Siperfaqe e përbashket: 15.76m2

Siperfaqe totale: 124.45 m2

Siperfaqe oborri :99m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture