RRETH NESH

FZ Construction

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture

FZ CONSTRUCTION

BASHKËPUNIM

Bashkepunim I ngushte me klientet me qellim realizimin e cdo kerkese te tyre

FZ CONSTRUCTION

STAF TE KUALIFIKUAR

Me nje staf te kualifikuar e te gatshem per t’ju pergjigjur kerkesave tuaja.

FZ CONSTRUCTION

STANDARTE BASHKEKOHORE

Aplikimi i teknologjive bashkekohore dhe materialeve te cilesise se larte

FZ CONSTRUCTION

PARTNERITET

Bashkepunimi me partnere te konsoliduar

PROJEKTET TONA

FZ CONTRUCTION
2020-07-13
2020-07-13
2020-07-13

VLERAT TONA

Suksesi dhe zhvillimi i vazhdueshëm I FZ Construction lidhet me besimin që klientët, punonjësit, bashkëpunëtorë dhe palët e treta na kanë dhënë.

Menyra jone e orgnaizimit fleksibël, e decentralizuar i mundëson secilit prej punonjësve tanë të ushtrojnë autonominë e kërkuar nga përgjegjësitë përkatëse, në përputhje me karakteristikat e dallueshme të secilit prej tyre.

Duke pasur parasysh këtë autonomi, është thelbësore që të veprojmë pershtatur me vlerat tona dhe në përputhje me parimet tona etike dhe ligjin.

BASHKEPUNIM 0
BASHKEPUNIM 0
BASHKEPUNIM 0