Image Alt

APARTAMENTI 3

APARTAMENTI 3, (1+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 43.51m2

Siperfaqe e përbashket: 7.05m2

Siperfaqe totale:50.56m2

Siperfaqe kopesht:9.75m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture