Image Alt

APARTAMENTI 1

APARTAMENTI 1, (2+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 60.20m2

Siperfaqe e përbashket: 9.76m2

Siperfaqe totale: 69.96m2

Siperfaqe kopesht :11.37m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture