Image Alt

APARTAMENTI 19

APARTAMENTI 19, (2+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 113.95m2

Siperfaqe e përbashket: 18.46m2

Siperfaqe totale: 132.4m2

Siperfaqe verande:116.4m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture