Image Alt

APARTAMENTI 15

APARTAMENTI 15, (2+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 82.53m2

Siperfaqe e përbashket: 13.37m2

Siperfaqe totale: 95.89m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture