Image Alt

APARTAMENTI 14

APARTAMENTI 14, (2+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 97.26m2

Siperfaqe e përbashket: 15.76m2

Siperfaqe totale: 113.02m2

Siperfaqe verande:37.30m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture