Image Alt

APARTAMENTI 7

APARTAMENTI 7, (1+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 54.71m2

Siperfaqe e përbashket: 8.87m2

Siperfaqe totale: 63.58m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture