Image Alt

APARTAMENTI 6′

APARTAMENTI 6′ (3+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 41.48m2

Siperfaqe e përbashket: 6.71m2

Siperfaqe totale: 48.19m2

 

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture