Image Alt

APARTAMENTI 1′

APARTAMENTI 1′, (3+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 109.38m2

Siperfaqe e përbashket: 17.61m2

Siperfaqe totale: 126.99m2

Siperfaqe verande:49.5m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture