Image Alt

APARTAMENTI 36

APARTAMENTI 36, (3+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 116.24m2

Siperfaqe e përbashket: 18.72m2

Siperfaqe totale: 134.95m2

Siperfaqe verande:28.47m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture