Image Alt

APARTAMENTI 34

APARTAMENTI 34, (2+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 86.07m2

Siperfaqe e përbashket: 13.83m2

Siperfaqe totale: 99.9m2

Siperfaqe verande:37.86m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture