Image Alt

APARTAMENTI 31

APARTAMENTI 31, (2+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 136.42m2

Siperfaqe e përbashket: 21.96m2

Siperfaqe totale: 158.38m2

Siperfaqe verande :37.87m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture