Image Alt

APARTAMENTI 25

APARTAMENTI 25, (2+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 89.08m2

Siperfaqe e përbashket: 14.31m2

Siperfaqe totale: 103.39m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture