Image Alt

APARTAMENTI 17

APARTAMENTI 17, (2+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 85.64m2

Siperfaqe e përbashket: 13.78m2

Siperfaqe totale: 99.42m2

Siperfaqe kopesht:27.2m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture