Image Alt

APARTAMENTI 8

APARTAMENTI 8, (2+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 92.99m2

Siperfaqe e përbashket: 14.94m2

Siperfaqe totale: 107.93m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture