Image Alt

APARTAMENTI 10

APARTAMENTI 10, (2+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 163.25m2

Siperfaqe e përbashket: 20.15m2

Siperfaqe totale: 183.40m2

Siperfaqe verande 90.8m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture