Image Alt

APARTAMENTI 7′

APARTAMENTI 7′, (2+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 104.92m2

Siperfaqe e përbashket: 16.89m2

Siperfaqe totale: 121.81m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture