Image Alt

APARTAMENTI 4′

APARTAMENTI 4′, (1+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 52.88m2

Siperfaqe e përbashket: 8.51m2

Siperfaqe totale: 61.39m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture