Image Alt

APARTAMENTI 4

APARTAMENTI 4, (3+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 134.48m2

Siperfaqe e përbashket: 21.65m2

Siperfaqe totale: 156.13m2

Siperfaqe verande:34.4m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture