Image Alt

APARTAMENTI 1

APARTAMENTI 1, (1+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 41.89m2

Siperfaqe e përbashket: 6.41m2

Siperfaqe totale: 48.3m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture