Image Alt

APARTAMENTI 29

APARTAMENTI 29, (3+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 124.6m2

Siperfaqe e përbashket: 19.06m2

Siperfaqe totale: 143.66m2

Siperfaqe verande:42m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture