Image Alt

APARTAMENTI 26

APARTAMENTI 26, (2+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 73.20m2

Siperfaqe e përbashket: 11.20m2

Siperfaqe totale: 84.40m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture