Image Alt

APARTAMENTI 25

APARTAMENTI 25, (3+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 133.11m2

Siperfaqe e përbashket: 20.37m2

Siperfaqe totale: 153.48m2

Siperfaqe verande:33m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture