Image Alt

APARTAMENTI 24

APARTAMENTI 24, (3+1) 

Siperfaqa e përgjithshme: 115.92m2

Siperfaqe e përbashket: 17.73m2

Siperfaqe totale: 133.66m2

Siperfaqe verande :32.02m2

Shoqeria “FZ Construction” eshte themeluar si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne Tirane, dhe operon ne fushen e ndertimit, e fokusuar ne tre drejtime kryesore:
1) Godina banimi dhe sherbimesh
2) Kompleks Vilash
3) Infrastrukture